+359897 037 337
ivaylodobrev2903@yahoo.com

Медицински хороскоп

Личен сайт на Ивайло Добрев - астролог

alchemy-2146679_960_720

Изготвянето на Медицински Хороскоп представлява карта, която съдържа превантивните мерки, посочва слабите звена в психофизичната структура на организма, спомага за намирането на причините на заболяванията от гледна точка на Божествения Закон. Според теорията на Астроанатомията разположението на планетите в момента на раждането така организрат астралното тяло, че то се превръща в приемно устройство на енергията, изходяща от определени планети. Планетарната енергия, достигайки рецепторите на астралното тяло, може да въздейства на физическия организъм , тъй като човек обладава собствено електромагнитно поле, образуващо се вследствие на биохимичните процеси, свързани с неговата обмяна на веществата. От гледна точка на Медицинската Астрология, това резултатно електромагнитно взаимодействие определя предразположеността към болести и физическа слабост. Болестите на човека и неговите слабости се проявяват в зависимост от вечно променящата се магнитна взаимовръзка между Земята, Космоса и предразположеността, фиксирана в неговата рождена карта. Основната  функция на Медицинската Астрологията  е – да предупреди за въникването на болест в определени периоди от живота, когато според хороскопа това е най-вероятно, да изясни причините за вече появилата се такава и да посочи причините, както и пътят за най-бързо възстановяване.

Цена: 200лв

*Заявената услуга се получава под формата на писмен документ между 3 и 5 дни след заявката й.

Web: Petya Bambova