+359897 037 337
ivaylodobrev2903@yahoo.com

Анализ на вибрацията на името

Личен сайт на Ивайло Добрев - астролог

Числово-астрологична интерпретация на Името

Името на Човек е ключ към неговата персоналност, съдържащ енергийно-вибрационен код. При изричането и активирането му той привлича определен вид сили и структури. Ние сме в състояние да променим този код по свое желание, като изявим предпочитание какво да вложим в него и какви сили да действат и се изявяват в света чрез това утвърждение. На всяка буква отговаря определена Планета, всяка Планета изявява определна природа и качество, всяка природа и качество привличат, създават конкретна реалност. Избирайки вибрационна честота на името си ние всъщност избираме коя конкретна реалност да преживяваме. В много духовни пътеки последователите се посвещават с имена, които носят семето на най-големият им потенциал, който те трябва да развият.

 Личното име съдържа информация за дарбите и талантите на личността.

Презимето дава информация за енергийното наследство на бащата.

Фамилното – за енергийното наследство на рода.

Събрани заедно те формират нашия енергиен подпис.

Тази консултация е подходяща за:

  • Хора, които искат да сменят името си или да разберат какво привличат със своето.
  • Бъдещи родители, които искат да изберат подходящо име за рожбата си.
  • Избиране на име за вашата Фирма.
  • Бъдещи булки, които искат да разбера какъв заряд носи фамилното име на бъдещия им съпруг. 
Web: Petya Bambova