+359897 037 337
apotropei@gmail.com

Знакът Близнаци и Меркурий в Езотеричната/Тракийска/Медицинска Астрология/Кабал и Таро

Личен сайт на Ивайло Добрев - астролог

Знакът Близнаци и Меркурий в Езотеричната/Тракийска/Медицинска Астрология/Кабал и Таро

GEMINI

Близнаци в Езотеричната Астрология на Алис Бейли – Учителят Джуал Кхул

 

*Близнаци има отношение към третия подвиг на Херакъл/Херкулес – Сдобиване със Златните ябълки на Хесперидите.

*Третият подвиг е свързан преди всичко с активната работа на стремящия се върху физическия план, където той постига разбиране за самия себе си.

*Същността на този подвиг е обединяване на физическия план на душата и тялото.

*Мечтателят трябва да стане човек на действието, желанието да се пренесе в света на изпълнението – в това се състои изпитанието на Близнаци.

*В този подвиг Херакъл/Херкулес, се сблъсква с трудната задача да обедини ведно двата полюса на своето същество и да координира или съедини душата и тялото си, така че двойнствеността да отстъпи място на единството и двойките противоположности да се слеят.

* В своите търсения на златните ябълки на физически план Херкулес, както всички ученици, трябвало да победи заслепението и илюзията, защото в хода на духовните търсения ученикът много често е изложен на астрални увлечения и нисш психизъм в различни форми.

*Съзвездието Близнаци има две звезди, които гърците са нарекли Кастор и Полукс, или Близнаци. Те олицетворяват две главни групи звезди – Седемте Плеяди и седемте звезди от Голямата мечка.

*От гледна точка на езотеризма великата мистерия на въплътилия се в материя Бог и разпятието на космичния Христос върху кръста на материята са свързани с отношенията между звездите на Плеядите и Голямата Мечка. Тези две групи звезди представят Бога, или макрокосмоса, докато близнаците Кастор и Полукс – човекът, или микрокосмоса.

*Те са наричани още Аполон и Херкулес. Аполон означава Управник, бог-слънце, а Херкулес – „вървящият към подвиг”. Така те представляват двата аспекта на човешката природа – душата и личността, духовният човек и човешкото същество, чрез което тази духовна същност функционира: Христос, въплътен в материя, бог, работещ чрез формата.

*Кастор е смятам за смъртен, а Полукс – за безсмъртен.

*Интересн астрономически факт е, че звездата Кастор губи яркостта си и вече не излъчва онази светлина, която е притежавала преди векове; докато Полукс, безсмъртният брат, става по-ярък и затъмнява своя близнак, припомняйки думите, които Йоан Кръстител изрича, когато вижда Христос: „Той трябва да расте, а аз да се смалявам.”

*Това е най-важното съзвездие, което винаги илюстрира пред очите на човечеството мисълта за растящото могъщество на духовния живот и намаляващата сила на личността.

*Съзвездието Близнаци ни разказва историята на човешкото съзряване, историята на душата, която постепенно укрепва своя контрол.

* В дрения зодиак на Дендерах този знак е наречен „Мястото на този, който идва” и съдържа мисълта за появата на духовното Същество. То е представено от две фигури – едната мъжка, другата женска; едната е положителна (духовният аспект), а другата отрицателна (материалният аспект.)

*Проблемът, който трябва да бъде преодолян в знака Близнаци, целта е единението на нисшия и висшия „Аз”, на смъртния с безсмъртния аспект.

*Близнаци символизират двата стълба или двете колони на храма – Якин и Боаз.

*Близнаци са предимно знак на интелека, който има жизненоважно въздействие върху нашата Арийска раса.

* САЩ и Лондон се управляват от Близнаци.

*Венера е езотеричен управител на Близнаци и управлява втората декада. Венера води към единение, така че благодарение на нейното влияние се осъществява законът за привличането и за обединяване ведно на полярните противоположности.

*С този знак са свързани три Съзвездия: Лепус (Заек), Голямото Куче и Малкото Куче.

*Близнаци  – Сила, която предизвикава промените, необходими за еволюцията на Христовото съзнание във всяка конкретна точка от пространството и времето. Тази сила винаги съответства на изискването и потребността.

*Алън Лео за Меркурий – в Тялото той управлява мозъка и нервната система, езика и органите на речта, а също и ръцете като инструмент на разума.

*Въздухът винаги е бил разглеждан като символ или елемент, свързан с плана на Христос.

*Близнаци – цел –  разбиране и контрол над всяка двойка противположности.

*Основополагащата любов на Божественото достига нашата слънчева система чрез Близнаци

*Девиз на Близнаци от страна на формата:  „Нека нестабилността свърши своето дело”

*Девиз на Близнаци от страна на Душата: „Аз разпознавам своя втори „аз” и убивайко го ще раста и засияя.”

*Кратък Синтез на Подвига – прогресът на ученика, който дотогва е субективен и белязан от мисълта и желанието, се насочва към проявление във физическия план. В този знак Херкулес, Херакъл се самоосъзнава като личност  и събира златните ябълки на знанието, подчинявайки на своята цел  трите аспекта на нисшия личностен „аз” – физическото тяло, чувствената природа и ума.

*Във Всеки Небесен Кръст има знак и влияние, който при всеки световен цикъл доминира над трите останали. Това преобладаващо влияние неизбежно се промяна със смяната на световния цикъл; в сегашния цикъл Близнаци оказват първостепенно въздействие в рамките на четворното влияние на Мурабелния Кръст.

*Не-формената природа на влиянието на знака  Близнаци се потвърждава по впечатляващ начин при изучаването на масонството.

*Масонството е създадено под влиянието и с импулса на този знак

* Онова, което е влязло през двата Херкулесови Стълба, т.е чрез учениците Яхин и Боаз и чрез знака Близнаци, е дошло, за да остане.

*Освен, че е доминираща сила в рамките на Мутабелния кръст, знакът близнаци е един от главните зодиакални знаци, доколкото е основният симовл на двойнствеността в зодиака.

*Съзвездието Близнаци с присъщото за него второлъчево влияние  контролира всяка двойка противоположности върху Великото Колело.

*Този знак понякога е наричан „съзвездие за преминаване на двойнствеността в променлив синтез”.

*Като управлява всички зодиакални двойки противоположности, той запазва магнетичното взаимодействие между тях и поддържа подвижността в техните отношения, за да съдейства в крайна сметка за тяхното преобразуване в единство, тъй като „двете” накрая трябва да станат Едно.

*Следва да се помни, че от гледна точка на крайното развитието на 12-те зодиакални могъщества, тези 12 полюса трябва да стант 6 съединени двуединства, което се постига чрез сливане в съзнанието на полярните противоположности.

*Вторият Космичен Лъч – Любов-Мъдрост, се излива чрез, през знака Близнаци.

*Бог е Любов, и това твърдение е едновременно екзотерична и езотерична истина. Тази основополагаща Любов на Божественото достига нашата слънчева система предимно чрез съзвездието Близнаци, което образува космичен триъгълник с Голямата Мечка и Плеядите. Това е триъгълникът на Космичния Христос.

*Какво казва Древния Коментар за Тази Мистерия

„В златния триъгълник се появил космичният Христос; Неговата глава била в Близнаци: единият му крак – в полето на Седемте Бащи, а другият – в това на Седемте Майки. Така в продължение на еони стоял Великият, с насочено навътре съзнание, осъзнавайки три, но не и четири. Потопен в себе си, той внезапно чул да ехти звук. Пробуждайки се за този зов, той се протегнал, прострял двете си ръце в разбиращата любов, и ето! – образувал се кръст.

Той чул зовът на Майката(Дева), на Търсача(Стрелец) и на плуващата Риба(Риби). И тогава – ето – появил се Кръстът на промените, а Близнаци продължавали да бъдат негова глава. Такава е мистерията.”

*Близнаци са входната точка за космичната енергия на Сириус.

*Мутабелият кръст създава условията, които предизвикават великите периоди на промяна в живота на планетата, на природните царства и на човешките същества.

*В начина, по който този знак на двойснтвеността проявява своята активност, можем да видим как субективната енергия предизвиква обективни последствия.

*Близнаци езотерично контролира сърцето на нашата слънчева система, т.е. пулсацията на живот, която поддържа всичко съществуващо. Затовва този знак е свързан със Сърцето на Слънцето, точно както Рак е свързан с Физическото Слънце, а Водолей – с Централното, Духовно Слънце.

*Именно чрез тези знаци в наши дни се фокисурат трите главни аспекта на божествеността.

*Привличането и отблъскването са определящи фактори в живота на нашата слънчева система, което стигат до нас чрез съзвездието Близнаци.

*Близнаци са свързани с етерното тяло; те са пазители на обуславящите енергии и посредник за основните и същностни отношения между душата и тялото. Това са двамата свързани братя.

*Ортодоксалният управител на Близнаци е Меркурий – Вестител на Боговете, и като „божествен Посредник пренася новините между полюсите много бързо и в светлина. Меркурий е израз на двойнствения аспект на ума и е посредник между висшето и нисшето.

*И така Меркурий по особен начин усилва у субекта, роден под знака Близнаци, латентното чувство на двойнственост в неговите различни етапи, а също и чувството на различаване, което води към ментална подвижност и до гъвкавост на ума.

*Божественият  вестител триумфира в своята истинска природа, способен да разбира крайностите и противоположностите и божествено да ги съединява.

*Знакът Близнаци е знак на Вестителя, който разкрива нови божествени истини, и служи за посредник между четвъртото и петото царство на природата.

*Езкотеричният управител е Меркурий, а езотеричния – Венера. Те въплъщават енергиите на 4-ти Лъч – Хармония чрез Конфликт и на 5-ти Лъч – Конкретно Знание или Наука, който носи зародишното разбиране за причините и поражданите от тях условия, а също и на божествения План.

*Близнаци е третият знак и въплъщава така нареченото „Трето Могъщество”,

*Венера свързва по уникален начин Човечеството със знака Близнаци.

*През юни, когато когато влиянието на Близнаци е особено силно, възможността за приближаване на човека към духовните реалности трябва да бъде използвана най-пълноценно.

*Йерархичният управител на Близнаци, е самата Земя, която има статут на Несвещена Планета.

*Земята е езотеричен управител на Стрелец – полярната противоположност на Близнаци.

*Това са единствените Съзвездия, управлявани от Земята, и този факт е изключително важен, тъй като отразява една необикновена ситуация и уникално отношение в Слънчевата Система.

*Космичната Силова Линия, които идват от Близнаци към Стрелец, както и нейната противоположна линия, субективно и езотерично са свързани със Земята; те гарантират развитието на нейната душа и разгръщането на формата и като израз на тази душа, и неизбежно водят до самите врати на посвещението в Козирог.

*В това твърдение, както и във факта, че отличителните черти на нашия планетен живот са болката и страданието, е скрита дълбока тайна. В резултат от тази връзка и от силите , изливащи се върху нашата планета, се създава ситуация, която може да бъде изразена с тази част от „Древния Коментар”:

*Когато двойнствените сили на космичните братя (Близнаци) се превърнат в енергия за онзи, който лети към Светлината(Стрелец), тогава четвъртото става пето. Човечеството, свързващото звено, става Йерархия, дарител на всяко благо. Тогава всички Синове на Бога ликуват.”

*Освен „звезда на конфликта”, Меркурий е и главна планета на взаимоотношенията, доколкото той управлява и „проектира” взаимодействието между нашата Земя и обуславящите я съзвездия. В този случай Близнаци свързва нашата малка планета с Дева – (Мутабелния кръст), с Овен – Кардниналния Кръст), и със Скорпион (Фиксираният Кръст), затова неговата мисия се оказва изключително важна.

*Силите на Близнаци-Овен, които се насочват към нашия планетен живот чрез Меркурий, фокусират върху Земята енергията на обуславящата воля-да-бъдеш и така предизвикват началните процеси към въплъщение и посвещение, или към появата на организация и организми.

*Трябва да се помни, че съществува воля-да-бъдеш във форма и воля-да-бъдеш свободен от формата, но всички тези аспекти на волята се достигат чрез конфликт и взаимодействие, вечните символи на чиито енергии са Близнаци и Меркурий.

*Меркурий оказва влияние както върху царствата на природата, така и върху индивидуалните души във форма. Така се предизвиква конфликт, който завършва с постигането на равновесие.

*Всичко това води до междинно постижение във Везни.

*Борбата в света ще се насочва на първо място от решенията, взети в Лондон и САЩ – и двата управлявани от Близнаци.

* Сега Човечеството се намира върху Пътя на Ученичеството, който се управлява от Скорпион; Близнаци управляват пътя на многобройните промени, който обуславя борбата започнала в Овен, фокусирана в Рак, доведено до Криза в Скорпион и завършваща в Козирог.

*Меркурий е свързана с онзи брат, чиято светлина намалява – смъртният – Кастор, а Венера – с онзи брат, чиясто светлина нараства – Полукс – Душата, чиято природа е Любовта.

*По отношение на Близнаци липсва само един лъч – 7-ми лъч на Организацията, Церемониалната Магия и Ритуала. Този факт обяснява нестабилността и подвижността на влиянието на Близнаци и до голяма степен е отговорен за честите провали на човека-Близнак при изразяването на красотата, идеалите и т.н., които той чувства, че трябва да материализира на физически план.

*В Близнаци си дават среща  6 сили и по тази причина двойният триъгълник, или печатът на Цар Соломон, е един от субективните символи на този знак.

*Следователно в Близнаци присъстват всички вътрешни потенции и само стабилизиращата енергия  на 7-ми Лъч липсва от „зестрата” на човека, роден под този знак. С това лесно се обясняват многостранността  и гъвкавостта, характерни за субекта Близнак.

*Великият масонски ритуал е бил създаден под влиянето на този знак и въпреки това лъчът на ритуала се оказал пропуснат. Обяснението виждаме в реакцията, която поражда противостоене, а следователно взаимодействие и борба. С това се обясняват изпитанията и проверките характерни за масонския ритуал.

*Боаз е Мракът – Женската Колона, Яхин – е Светлината – Мъжката Колона/ Двете Колони в Кабалистичното Дърво – Тази на жестокостта и Разрушението и Тази на Съзиданието, Милосърдието и Съграждането.

*Активността на Меркурий помага на човека със Слънце в Близнаци да осъществи синтеза между душата и формата, а активността на Юпитер позволява на човека със изгряващ знак в Близнаци да достигне до съзнателна интеграция между душата и духа.

*В Близнаци ученикът може да се приближи към интелектуалното разбиране за т.нар. съзнание-механизъм и за жизнените процеси, които в крайна сметка правят човека това, което той е.

*В знака Стрелец  – полярната противоположност на Близнаци, взаимодействието между двамата братя, или между висшия „Аз” и низшия „аз”, се фокусира в единно и целенасочено усилие. Неустойчивият и склонен към промени човек се утвърждава като самоориентиран и целенасочен в своя стремеж ученик, който е съхранил цялата по-рано придобита разностранност , но вече умее да контролира и сдържа тенденцята към подвижност , излиши движения и погрешно ориентирани промени.

*В този знак няма нито едно планета, която да е в падение или екзалтация.

 

Знакът Близнаци в Медицинската Астрология

*Близнаци управляват ръцете и дланите, което показва взаимната помощ, която двамата братя трябва да си окажат, за да се освободят от разединяващия ги фактор, толкова дълго съществувал помежду им.

*Близнаци управлява насищането на кръвта с кислород, нерната система и променливите реакции на цялата нервна структура.

*Близнаци управлява тимусната жлеза.

*Меркурий намирайки се в своя знак, носи склонност към невралгии и невралгични болки в раменете и китките на ръцете. Той може да стане причина за междуребрени невралгии и болести на белите дробове и бронхите – бронхити, астматични състояния, плеврити, пневмонии.

*Юпитер в изнание води до тромбози в белодробната артерия и дребните й разклонения, до развитие на емфиземи или отичане на белите дробове.

*Юпитер в Близнаци може да доведе до мастна дистрофия на черния дроб, до ревматизъм на тазобедрените стави.

*Ако в Близнаци попадат Луната или Слънцето – предразположение към болести на белите дробове, бронхити, бронхиална астма, туберкулоза, нервни разстройства и болести на кръвта.

*Венера в Близнаци може да доведе до дихателна недостатъчност, отоци, склонности към атеросклероза. Нарушаване на мастанат обмяна. Възпаление или отоци на окончанията на зрителния нерв. Възможни са нездрави коси и нокти, поява на брадавици.

*Марс в Близнаци носи остри възпалителни процеси на белите дробове и бронхите. Травми и наранявания на гръдния кош и ръцете. Фурункулези или обрив по раменете и ръцете.

*Сатурн в Близнаци дава всички хронични процеси в бронхо-белодробната система. Хронични невралгии или ревматоидни процеси в раменната и лакътната стави, както и в ставите на китките.

*Уран в Близнаци – бронхиалната астма е почти задължителна. Травми на гръдния кош, раменните стави и китките с възможни контрктури.

*Нептун в Близнаци – води до изтощаване на нервната и дихателната система, рак на белите дробове (с разсейки), туберкулоза. Разсеяност, натрапчиви идеи, хаотично съзнание, страхове, сомнамбулизъм.

*Медицински градуси на Близнаци:

3 – дихателен център

5 – китката на ръката

6 – предмишница

7 – рамене

8 – очни болести, загуба на око (при нараняване)

9 – склонност към ревматизъм (при нараняване на Асцендетна или Слънцето – опасност от убийство)

10 – тиф – (при нараняване)

13 – слабост на нервната система; склонност към ревматизъм

17 – извратени наклонности (при нараняване); склонности към болестта на Брайт

18 – ляв бял дроб; склонност към астма

19 – десен бял дроб

20 – неврози

22 – опасност от възпаление на сляпото черво

23 – болести на гръбначния стълб

24 – нарушаване на съня

25 – подагра

26 – отклонения в секса; самоубийство.

*Меркурий в Медицинската Астрология – тази планета  може да измени посоката на електромагнитните токове, а също да повлияе на честотата на техните колебания.

*Меркурий е свързан с менталната сфера и въздейства опосредствено чрез мисленето. Затова всякакъв вид дисонанс в интелекта води до възникване на съответната патология.

*Болестите на Меркурий имат психогенен характер.

*Меркурий отговаря за всички връзки в организма.

*Той управлява координацията на движенията, тъй като осъществява взаимовръзката между симпатиковата периферна нервна система и централната.

*Всички двигателни функции в организма са свързани с меркурий – в това число органите на речта (гласови връзки, език), и на слуха (вибрация на тъпанчето), движението на очите и т.н.

*Благодарение на Меркурий се осъществява връзката и подвижността на костно-ставния апарат (връзки и сухожилия).

*Меркурий отговаря за въздухообмена – тоест за системата от дихателни органи.

*Духовни причини за заболяванията по Меркурий – това са преди всичко предателство, коварство, лъжа и услуги на лъжата и кражбата.

*На психично ниво болестите на Меркурий са свързани с повишена неврозност, безразборни контакти, нарушение на говора – човек приказва много с и без повод или обратното – от него дума не можеш да изкопчиш.

 

Близнаци в Тракийската Астрология

 

„…Езотеричната Астрология се интересува от това: какво става с душата по Пътя след нейното пробуждане?…“

 

*Като главен символ на двойнствеността, Близнаци е първият знак на задължението (Близнаци – Лъв – Водолей), тоест знакът, в който основната част от програмата на живота е със задължителен характер. Затова душата Близнаци има повече задължения към другите – гриж, които в последна сметка я освобождават от дълговете към тях.

*Трите знака Близнаци, Стрелец и Риби, са знаци на предопределеността. душава в тях има предопределен Път в живота, който трябва да й помогне да отработи умения, осигуряващи й добри постижения в следващите животи.

*Ето тук се крие едно от основните значения на думите на Христос: „Аз съм Алфа и Омега.“ Близнаци е Алфата на целенасоченото движение към духовността, а Риби е Омегата на това движение – когато душата получава своето освобождение от оковите на формата и остава завинаги в Царството Небесно.

*Душата Близнаци е подложена на изпитания чрез непрекъснат текущ синтез, чрез непрекъснато осмисляне на познанието, смисъла на съществуване и целите на живота.

*Пентаграмът е Човек, чиято глава е в Близнаци, краката му са на Земята, където проявява двусъщността си (Любов-Мъдрост), а ръцете му са в Голямата Мечка и Плеяди.

*През съзвездие Близнаци навлизат в Слънчевата система енергиите на звездата Сириус.

*Съзвездието е свързано с етерното тяло на човека и планетата. Това е тялото, обезпечаващо енергията , служеща за посредник между физическото тяло и душата. Когато човекът е вече ученик, енергията на етерното тяло става предавател на духовната същност, а не на личностната сила. Това определя душата като принципно променяща се в битието. Промяната не е едноактна, стресова или някаква друга. Тя е само една – непрекъсната и много активна. От тук идва и основната характеристика на знака – активността. Човекът с този знак е деен, интуитивен, напорист. Неговата основа същност е стремежът към проява и изразяване на всичко, което знае, разбрал е и може да го приложи или изкаже.

*Най-голямото нещастие за душата Близнаци е да стане материало зависима и податлива на удоволствията.

*Няма душа Близнаци, която да не е свързана поне с един Стрелец и Козирог по съдба. Те са нейните критерии за движението й в света и обществото.

*Душата Близнаци е много променлива и трудно разбираема.

*Това е Близнака – изпада непрекъснато под влиянието на някоя планета или знак, защото трябва да отработи нова настройка, нови критерии за отношение към света и хората. А това много често означава преодоляване на сложни препятствия.

*Близнакът е в непрекъсната радост от постигнатите успехи и неотклонно над главата му витае вихърът на промените, който може да го отведе далеч от поставената цел. Няма нищо по-опасно за такава душа от неправилно поставената цел.

*Човешкият мозък има пет стомахчета – в тангризма ги наричат – „Петте пазви на невестата“. Следователно победата на Душата Близнаци се отразява върху качествата на мозъка на Ученика, а оттук и на цялостния му умствен потенциал.

*Трябва да се запомни, че отделният ученик не представялва никакъв личен интерес за Учителя, докато не достигне определена точка на развитието си: когато установи траен контакт със своята Душа и се превърне в магнетичен служител на другите.

*Стремящият се може да бъде привлечен и от така нареченото „автоматично писане“ или астрално ясновиждане, ясночуване и т.н. В последна сметка душата става пленник на астралните, психични духове, които се представят за каквото си искат. В днешно време най-често казват, че са извънземни или самият Бог.

*Трите аспекта на нашата Душа (трите девойки), които съдържат в себе си трите потенции на божествеността у нас – Тяло, Душа и Дух (Разум, Любов и Воля), са атрибутите  на служенето. Душата Близнаци може да ги достигне, ако има дързостта на Херакъл.

*Един Близнак с асцендент Овен, например, може да е коренно различен по характер от друг със същите данни, дори само защото е съпътстван от души с различни зодиакални знаци в семейството си. или защото едната душа е пред Петото изпитание, а другата още се бори с Второто.

„…Третият кръг (Близнаци), е Теомим, съюзът – двамата близнаци, избили оскърбителите. Там са ръцете на Човека, племената на Симон и Леви, държащи меч и брадва. Негов знак е Берилът….“

Знакът Близнаци и Меркурий в Практическата Магия

* Меркурий:

Метал – живак

Цвят – разноцветен

Ангел, застанал пред Божия лик – Рафаел

Дух на Планетата – Офиел

Камък – Кристал, Топаз, Изумруд, Ахат

Птица – Шъркел, Петел

Животно – Маймуна, Бик

Водна твар – Стрида

Благоухание – Хвойна, Лавър

Растение – Върбинка

Посока – Север

  • Име на ангела, или на разумното същество на зодиакалния знак Близнаци – Амбриел.

*Мистични имена, съответстващи на числата на Меркурий:

8 – АСБОГА

64 – ДИН

64 – ДОНИ

260 – ТИРИЕЛ

280 – ТАПТХАРТХАРАТ

*Външен вид, присъщ на духовете на Меркурий:

Те се появяват в тяло средно на ръст; студени, влажни, прекрасни, приветливо красоречиви. С човешка външност, приличат на въоръжен войник, който е станал прозрачен. Те приближават като сребрист облак. Образи приемани от тях в изключителни случаи – Крал, яздещ мечка. Прекрасен юноша. Жена, държаща хурка. Мечка. Сфинкс. Пъстря рокля. Рогозка. Пръчка.

Знакът Близнаци и Меркурий в Кабала и Таро

Меркурий в Кабала:

Наименование: Ход, Слава.

Магически образ: Хермафродит

Разположение върху Дървото на Живота: В Основата на Колоната на Строгостта.

Йециратичен текст: Осмият Път е наречен Абсолютен или Съвършен Разум, защото той е средата на Първичността, която няма корен, чрез който може да се придържа или закрепва, запазена в скритите места на Гедула, от която произлиза нейната характерна същност.

Божие име: Елохим Цабаот

Йерархия на Ангелите: Беней Елохим, Синове Божии

Мундиална Чакра: Кокаб, Меркурий.

Духовно Преживяване: Видение на Великолепието.

Добродетел: Честност.

Порок: Лъжа. Нечестност.

Символи: Имена и Напеви. Престилка.

Карти Таро: Четирите Осмици.


Ползвани материали: „Езотерична Астрология“, Алис Бейли, „Тракийска Астрология“, „Медицинска Астрология“ – Лариса Назарова, „Мистичната Кабала“ – Дайън Форчън.

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Web: Petya Bambova