+359897 037 337
apotropei@gmail.com

Знакът и Съзвездието Близнаци в Езотеричната и Медицинската Астрология част 1

Личен сайт на Ивайло Добрев - астролог

Знакът и Съзвездието Близнаци в Езотеричната и Медицинската Астрология част 1

Част 1 – ‘Близнаци в Езотеричната Астрология на Алис Бейли – Учителят Джуал Кхул”

 

*Близнаци има отношение към третия подвиг на Херакъл/Херкулес – Сдобиване със Златните ябълки на Хесперидите.

*Третият подвиг е свързан преди всичко с активната работа на стремящия се върху физическия план, където той постига разбиране за самия себе си.

*Същността на този подвиг е обединяване на физическия план на душата и тялото.

*Мечтателят трябва да стане човек на действието, желанието да се пренесе в света на изпълнението – в това се състои изпитанието на Близнаци.

*В този подвиг Херакъл/Херкулес, се сблъсква с трудната задача да обедини ведно двата полюса на своето същество и да координира или съедини душата и тялото си, така че двойнствеността да отстъпи място на единството и двойките противоположности да се слеят.

* В своите търсения на златните ябълки на физически план Херкулес, както всички ученици, трябвало да победи заслепението и илюзията, защото в хода на духовните търсения ученикът много често е изложен на астрални увлечения и нисш психизъм в различни форми.

*Съзвездието Близнаци има две звезди, които гърците са нарекли Кастор и Полукс, или Близнаци. Те олицетворяват две главни групи звезди – Седемте Плеяди и седемте звезди от Голямата мечка.

*От гледна точка на езотеризма великата мистерия на въплътилия се в материя Бог и разпятието на космичния Христос върху кръста на материята са свързани с отношенията между звездите на Плеядите и Голямата Мечка. Тези две групи звезди представят Бога, или макрокосмоса, докато близнаците Кастор и Полукс – човекът, или микрокосмоса.

*Те са наричани още Аполон и Херкулес. Аполон означава Управник, бог-слънце, а Херкулес – „вървящият към подвиг”. Така те представляват двата аспекта на човешката природа – душата и личността, духовният човек и човешкото същество, чрез което тази духовна същност функционира: Христос, въплътен в материя, бог, работещ чрез формата.

*Кастор е смятам за смъртен, а Полукс – за безсмъртен.

*Интересн астрономически факт е, че звездата Кастор губи яркостта си и вече не излъчва онази светлина, която е притежавала преди векове; докато Полукс, безсмъртният брат, става по-ярък и затъмнява своя близнак, припомняйки думите, които Йоан Кръстител изрича, когато вижда Христос: „Той трябва да расте, а аз да се смалявам.”

*Това е най-важното съзвездие, което винаги илюстрира пред очите на човечеството мисълта за растящото могъщество на духовния живот и намаляващата сила на личността.

*Съзвездието Близнаци ни разказва историята на човешкото съзряване, историята на душата, която постепенно укрепва своя контрол.

* В дрения зодиак на Дендерах този знак е наречен „Мястото на този, който идва” и съдържа мисълта за появата на духовното Същество. То е представено от две фигури – едната мъжка, другата женска; едната е положителна (духовният аспект), а другата отрицателна (материалният аспект.)

*Проблемът, който трябва да бъде преодолян в знака Близнаци, целта е единението на нисшия и висшия „Аз”, на смъртния с безсмъртния аспект.

*Близнаци символизират двата стълба или двете колони на храма – Якин и Боаз.

*Близнаци са предимно знак на интелека, който има жизненоважно въздействие върху нашата Арийска раса.

* САЩ и Лондон се управляват от Близнаци.

*Венера е езотеричен управител на Близнаци и управлява втората декада. Венера води към единение, така че благодарение на нейното влияние се осъществява законът за привличането и за обединяване ведно на полярните противоположности.

*С този знак са свързани три Съзвездия: Лепус (Заек), Голямото Куче и Малкото Куче.

*Близнаци  – Сила, която предизвикава промените, необходими за еволюцията на Христовото съзнание във всяка конкретна точка от пространството и времето. Тази сила винаги съответства на изискването и потребността.

*Алън Лео за Меркурий – в Тялото той управлява мозъка и нервната система, езика и органите на речта, а също и ръцете като инструмент на разума.

*Въздухът винаги е бил разглеждан като символ или елемент, свързан с плана на Христос.

*Близнаци – цел –  разбиране и контрол над всяка двойка противположности.

*Основополагащата любов на Божественото достига нашата слънчева система чрез Близнаци

*Девиз на Близнаци от страна на формата:  „Нека нестабилността свърши своето дело”

*Девиз на Близнаци от страна на Душата: „Аз разпознавам своя втори „аз” и убивайко го ще раста и засияя.”

*Кратък Синтез на Подвига – прогресът на ученика, който дотогва е субективен и белязан от мисълта и желанието, се насочва към проявление във физическия план. В този знак Херкулес, Херакъл се самоосъзнава като личност  и събира златните ябълки на знанието, подчинявайки на своята цел  трите аспекта на нисшия личностен „аз” – физическото тяло, чувствената природа и ума.

*Във Всеки Небесен Кръст има знак и влияние, който при всеки световен цикъл доминира над трите останали. Това преобладаващо влияние неизбежно се промяна със смяната на световния цикъл; в сегашния цикъл Близнаци оказват първостепенно въздействие в рамките на четворното влияние на Мурабелния Кръст.

*Не-формената природа на влиянието на знака  Близнаци се потвърждава по впечатляващ начин при изучаването на масонството.

*Масонството е създадено под влиянието и с импулса на този знак

* Онова, което е влязло през двата Херкулесови Стълба, т.е чрез учениците Яхин и Боаз и чрез знака Близнаци, е дошло, за да остане.

*Освен, че е доминираща сила в рамките на Мутабелния кръст, знакът близнаци е един от главните зодиакални знаци, доколкото е основният симовл на двойнствеността в зодиака.

*Съзвездието Близнаци с присъщото за него второлъчево влияние  контролира всяка двойка противоположности върху Великото Колело.

*Този знак понякога е наричан „съзвездие за преминаване на двойнствеността в променлив синтез”.

*Като управлява всички зодиакални двойки противоположности, той запазва магнетичното взаимодействие между тях и поддържа подвижността в техните отношения, за да съдейства в крайна сметка за тяхното преобразуване в единство, тъй като „двете” накрая трябва да станат Едно.

*Следва да се помни, че от гледна точка на крайното развитието на 12-те зодиакални могъщества, тези 12 полюса трябва да стант 6 съединени двуединства, което се постига чрез сливане в съзнанието на полярните противоположности.

*Вторият Космичен Лъч – Любов-Мъдрост, се излива чрез, през знака Близнаци.

*Бог е Любов, и това твърдение е едновременно екзотерична и езотерична истина. Тази основополагаща Любов на Божественото достига нашата слънчева система предимно чрез съзвездието Близнаци, което образува космичен триъгълник с Голямата Мечка и Плеядите. Това е триъгълникът на Космичния Христос.

*Какво казва Древния Коментар за Тази Мистерия

„В златния триъгълник се появил космичният Христос; Неговата глава била в Близнаци: единият му крак – в полето на Седемте Бащи, а другият – в това на Седемте Майки. Така в продължение на еони стоял Великият, с насочено навътре съзнание, осъзнавайки три, но не и четири. Потопен в себе си, той внезапно чул да ехти звук. Пробуждайки се за този зов, той се протегнал, прострял двете си ръце в разбиращата любов, и ето! – образувал се кръст.

Той чул зовът на Майката(Дева), на Търсача(Стрелец) и на плуващата Риба(Риби). И тогава – ето – появил се Кръстът на промените, а Близнаци продължавали да бъдат негова глава. Такава е мистерията.”

*Близнаци са входната точка за космичната енергия на Сириус.

*Мутабелият кръст създава условията, които предизвикават великите периоди на промяна в живота на планетата, на природните царства и на човешките същества.

*В начина, по който този знак на двойснтвеността проявява своята активност, можем да видим как субективната енергия предизвиква обективни последствия.

*Близнаци езотерично контролира сърцето на нашата слънчева система, т.е. пулсацията на живот, която поддържа всичко съществуващо. Затовва този знак е свързан със Сърцето на Слънцето, точно както Рак е свързан с Физическото Слънце, а Водолей – с Централното, Духовно Слънце.

*Именно чрез тези знаци в наши дни се фокисурат трите главни аспекта на божествеността.

*Привличането и отблъскването са определящи фактори в живота на нашата слънчева система, което стигат до нас чрез съзвездието Близнаци.

*Близнаци са свързани с етерното тяло; те са пазители на обуславящите енергии и посредник за основните и същностни отношения между душата и тялото. Това са двамата свързани братя.

*Ортодоксалният управител на Близнаци е Меркурий – Вестител на Боговете, и като „божествен Посредник пренася новините между полюсите много бързо и в светлина. Меркурий е израз на двойнствения аспект на ума и е посредник между висшето и нисшето.

*И така Меркурий по особен начин усилва у субекта, роден под знака Близнаци, латентното чувство на двойнственост в неговите различни етапи, а също и чувството на различаване, което води към ментална подвижност и до гъвкавост на ума.

*Божественият  вестител триумфира в своята истинска природа, способен да разбира крайностите и противоположностите и божествено да ги съединява.

*Знакът Близнаци е знак на Вестителя, който разкрива нови божествени истини, и служи за посредник между четвъртото и петото царство на природата.

*Езкотеричният управител е Меркурий, а езотеричния – Венера. Те въплъщават енергиите на 4-ти Лъч – Хармония чрез Конфликт и на 5-ти Лъч – Конкретно Знание или Наука, който носи зародишното разбиране за причините и поражданите от тях условия, а също и на божествения План.

*Близнаци е третият знак и въплъщава така нареченото „Трето Могъщество”,

*Венера свързва по уникален начин Човечеството със знака Близнаци.

*През юни, когато когато влиянието на Близнаци е особено силно, възможността за приближаване на човека към духовните реалности трябва да бъде използвана най-пълноценно.

*Йерархичният управител на Близнаци, е самата Земя, която има статут на Несвещена Планета.

*Земята е езотеричен управител на Стрелец – полярната противоположност на Близнаци.

*Това са единствените Съзвездия, управлявани от Земята, и този факт е изключително важен, тъй като отразява една необикновена ситуация и уникално отношение в Слънчевата Система.

*Космичната Силова Линия, които идват от Близнаци към Стрелец, както и нейната противоположна линия, субективно и езотерично са свързани със Земята; те гарантират развитието на нейната душа и разгръщането на формата и като израз на тази душа, и неизбежно водят до самите врати на посвещението в Козирог.

*В това твърдение, както и във факта, че отличителните черти на нашия планетен живот са болката и страданието, е скрита дълбока тайна. В резултат от тази връзка и от силите , изливащи се върху нашата планета, се създава ситуация, която може да бъде изразена с тази част от „Древния Коментар”:

*Когато двойнствените сили на космичните братя (Близнаци) се превърнат в енергия за онзи, който лети към Светлината(Стрелец), тогава четвъртото става пето. Човечеството, свързващото звено, става Йерархия, дарител на всяко благо. Тогава всички Синове на Бога ликуват.”

*Освен „звезда на конфликта”, Меркурий е и главна планета на взаимоотношенията, доколкото той управлява и „проектира” взаимодействието между нашата Земя и обуславящите я съзвездия. В този случай Близнаци свързва нашата малка планета с Дева – (Мутабелния кръст), с Овен – Кардниналния Кръст), и със Скорпион (Фиксираният Кръст), затова неговата мисия се оказва изключително важна.

*Силите на Близнаци-Овен, които се насочват към нашия планетен живот чрез Меркурий, фокусират върху Земята енергията на обуславящата воля-да-бъдеш и така предизвикват началните процеси към въплъщение и посвещение, или към появата на организация и организми.

*Трябва да се помни, че съществува воля-да-бъдеш във форма и воля-да-бъдеш свободен от формата, но всички тези аспекти на волята се достигат чрез конфликт и взаимодействие, вечните символи на чиито енергии са Близнаци и Меркурий.

*Меркурий оказва влияние както върху царствата на природата, така и върху индивидуалните души във форма. Така се предизвиква конфликт, който завършва с постигането на равновесие.

*Всичко това води до междинно постижение във Везни.

*Борбата в света ще се насочва на първо място от решенията, взети в Лондон и САЩ – и двата управлявани от Близнаци.

* Сега Човечеството се намира върху Пътя на Ученичеството, който се управлява от Скорпион; Близнаци управляват пътя на многобройните промени, който обуславя борбата започнала в Овен, фокусирана в Рак, доведено до Криза в Скорпион и завършваща в Козирог.

*Меркурий е свързана с онзи брат, чиято светлина намалява – смъртният – Кастор, а Венера – с онзи брат, чиясто светлина нараства – Полукс – Душата, чиято природа е Любовта.

*По отношение на Близнаци липсва само един лъч – 7-ми лъч на Организацията, Церемониалната Магия и Ритуала. Този факт обяснява нестабилността и подвижността на влиянието на Близнаци и до голяма степен е отговорен за честите провали на човека-Близнак при изразяването на красотата, идеалите и т.н., които той чувства, че трябва да материализира на физически план.

*В Близнаци си дават среща  6 сили и по тази причина двойният триъгълник, или печатът на Цар Соломон, е един от субективните символи на този знак.

*Следователно в Близнаци присъстват всички вътрешни потенции и само стабилизиращата енергия  на 7-ми Лъч липсва от „зестрата” на човека, роден под този знак. С това лесно се обясняват многостранността  и гъвкавостта, характерни за субекта Близнак.

*Великият масонски ритуал е бил създаден под влиянето на този знак и въпреки това лъчът на ритуала се оказал пропуснат. Обяснението виждаме в реакцията, която поражда противостоене, а следователно взаимодействие и борба. С това се обясняват изпитанията и проверките характерни за масонския ритуал.

*Боаз е Мракът – Женската Колона, Яхин – е Светлината – Мъжката Колона/ Двете Колони в Кабалистичното Дърво – Тази на жестокостта и Разрушението и Тази на Съзиданието, Милосърдието и Съграждането.

*Активността на Меркурий помага на човека със Слънце в Близнаци да осъществи синтеза между душата и формата, а активността на Юпитер позволява на човека със изгряващ знак в Близнаци да достигне до съзнателна интеграция между душата и духа.

*В Близнаци ученикът може да се приближи към интелектуалното разбиране за т.нар. съзнание-механизъм и за жизнените процеси, които в крайна сметка правят човека това, което той е.

*В знака Стрелец  – полярната противоположност на Близнаци, взаимодействието между двамата братя, или между висшия „Аз” и низшия „аз”, се фокусира в единно и целенасочено усилие. Неустойчивият и склонен към промени човек се утвърждава като самоориентиран и целенасочен в своя стремеж ученик, който е съхранил цялата по-рано придобита разностранност , но вече умее да контролира и сдържа тенденцята към подвижност , излиши движения и погрешно ориентирани промени.

*В този знак няма нито едно планета, която да е в падение или екзалтация.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Web: Petya Bambova